CzechEnglishSlovak
Search
Close this search box.
CzechEnglishSlovak

Druhy tepelných čerpadel

Objevte všechny možné druhy tepelných čerpadel a zjistěte jejich využití. Každý typ tepelného čerpadla se totiž hodí pro jiné využití. A jako bonus zde najdete také nejoblíbenější čerpadla.

Obsah

tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Jedním z nejrozšířenějších typů tepelných čerpadel je čerpadlo vzduch/voda. Toto čerpadlo využívá okolní vzduch jako svůj zdroj tepla. Je výhodné zejména z hlediska jednoduchosti instalace a nízkých investičních nákladů.

Jeho popularita roste zejména v nové výstavbě díky snižujícím se tepelným ztrátám moderních domů. Avšak jedním z aspektů, které je potřeba zvážit, je nestálost zdroje tepla, protože teplota okolního vzduchu se mění podle ročního období. Tento typ čerpadla najdete nejčastěji u rodinných domů. Pokud Vás stále zajímá více informací, připravili jsme pro Vás podrobnější článek – tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch

TČ vzduch-vzduch využívá tepelnou energii z venkovního vzduchu a přímo ohřívá vnitřní vzduch. Výhodou je nízká pořizovací cena a rychlá instalace. Nabízí i funkci chlazení a další doplňkové možnosti. Nevýhodou je omezený počet připojitelných vnitřních jednotek a neschopnost ohřevu teplé vody. Hlučnost vnitřní jednotky při plném výkonu je také potřeba zvážit. Celkově je však praktickým a dostupným řešením především pro haly.

Absence hydraulického okruhu

Tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch se liší od jiných systémů tím, že nepoužívají tradiční hydraulický okruh pro přenos tepla, místo toho přímo využívají metodu přenosu tepla mezi vnějším a vnitřním prostředím za pomoci vzduchu.

Vnější jednotka: Tato jednotka obsahuje výparník, ventilátor a kompresor. Ventilátor nasává okolní vzduch, který prochází přes výparník, kde je ohříván a následně stlačován kompresorem.

Vnitřní jednotka: Vnitřní jednotka obsahuje kondenzátor, který přebírá stlačený a zahřátý vzduch z vnější jednotky a uvolňuje teplo do vnitřního prostoru budovy.

Tepelné čerpadlo země-voda

Tepelná čerpadla země-voda využívají půdu jako svůj vysoce objemový zdroj tepla. Existují dvě hlavní uspořádánítohoto typu čerpadla. Prvním je plošné uspořádání, kde jsou trubky s teplonosným médiem rozprostřeny na velké ploše půdy. Toto uspořádání je relativně snadné na instalaci a má nižší investiční náklady. Jeho nevýhodou je potřeba větší plochy.
Druhým uspořádáním je uspořádání s vrtem, kde se využívá větších hloubek. Tento typ čerpadla nevyžaduje velkou zastavěnou plochu, neboť vrtání do větších hloubek snižuje nároky na prostor. Avšak s potřebou vrtu jsou spojeny větší pořizovací náklady.

Hybridní tepelná čerpadla

A nakonec, pokud hledáte flexibilní a všestranné tepelné čerpadlo, hybridní tepelná čerpadla jsou pro vás ideální volbou. Tato zařízení kombinují různé zdroje tepla, jako například plynový kotel a tepelné čerpadlo vzduch/voda, a využívají jejich spolupráce pro zajištění největší efektivity. Hybridní tepelná čerpadla jsou navržena tak, aby se přizpůsobila různým klimatickým podmínkám a dokázala optimalizovat svůj provoz v závislosti na aktuálních cenáchvytápění nebo chlazení.

Srovnání typů tepelných čerpadel

Zde je srovnání některých klíčových faktorů mezi jednotlivými druhy tepelných čerpadel:

 1. Zdroj tepla/chladu: Zatímco tepelná čerpadla vzduch-voda a vzduch-vzduch využívají venkovní vzduch jako zdroj tepla nebo chladu, tepelná čerpadla vzduch-země získávají teplo z půdy nebo země.
 2. Použití: Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou vhodná pro vytápění interiéru a ohřev vody, zatímco tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou optimální pro klimatizaci a vytápění především komerčních prostorů jako jsou například haly. Tepelná čerpadla vzduch-země jsou výbornou volbou pro vytápění a chlazení celého domu.
 3. Účinnost: Tepelná čerpadla vzduch-země mají vysokou účinnost díky konstantní teplotě země, což je činí energeticky efektivními. To se ale odráží na vyšší pořizovací ceně.
 4. Instalace: Tepelná čerpadla vzduch-voda vyžadují minimální zásahy do prostoru, zatímco tepelná čerpadla vzduch-země vyžadují potrubí v zemi, což zvyšuje náklady na instalaci.
 5. Cena: Tepelná čerpadla vzduch-voda a vzduch-vzduch jsou cenově dostupnější než tepelná čerpadla vzduch-země.

Faktory, které je třeba zvážit při výběru tepelného čerpadla

Před tím, než se rozhodnete pro konkrétní typ tepelného čerpadla, je důležité zohlednit několik klíčových faktorů:

 1. Klimatické podmínky: Zvažte teplotní rozdíly v dané lokalitě a zjistěte, jaký typ tepelného čerpadla bude nejefektivnější.
 2. Dostupný prostor: Zjistěte, kolik místa máte pro instalaci čerpadla a vyberte typ, který se do prostoru nejlépe vejde. Správné umístění tepelného čerpadla je důležité pro chod vaší domácnosti.
 3. Velikost budovy: Zohledněte velikost vaší budovy a potřebný výkon čerpadla pro správné vytápění a chlazení.
 4. Finanční náklady: Vezměte v úvahu pořizovací náklady a dlouhodobé úspory při provozu tepelného čerpadla. Nezapomeňte také zvážit případné dotace, které mohou snížit náklady na pořízení tepelného čerpadla.
 5. Údržba a servis: Informujte se o potřebné údržbě a pravidelných servisních kontrolách pro zvolený typ čerpadla. Správná údržba zajistí optimální provoz a prodlouží životnost zařízení.

Výhody

1. Energetická účinnost

Moderní tepelná čerpadla jsou velmi energeticky účinná a mohou poskytovat až čtyřikrát více tepla, než spotřebují elektrické energie. To znamená, že pro každou jednotku elektřiny, kterou spotřebují, mohou poskytnout mnohem více tepla.

2. Nízké provozní náklady

Náklady na provoz tepelného čerpadla jsou obvykle nižší než u jiných systémů.

3. Všestranné využití

Tepelné čerpadlo je možné využít jak pro rodinný dům tak pro haly a další budovy.

4. Údržba

O údržbu tepelného čerpadla se nemusí bát. Není nijak složitá a o vše se stará servisní síť, kterou máme po celé České republice

Nevýhody

1. Pořizovací cena tepelného čerpadla

Počáteční investice do tepelného čerpadla je bezpochyby větší, než u jiných topných systémů. Ale pokud se na to podíváme z dlouhodobého hlediska tak se Vám tato investice vrátí do pár let. Navíc můžete dokonce zažádat o dotaci na tepelné čerpadlo.

Funkčnost se liší podle typu tepelného čerpadla. V tomto případě si to vysvětlíme na nejvíce oblíbeném – TČ vzduch-voda se skládá z výparníku, kondenzátoru, kompresoru a expanzního ventilu. Tepelné čerpadlo využívá okolní vzduch jako zdroj tepla. Skrze vnější jednotku tepelné čerpadlo odebírá teplo do chladiva ( i při nízkých teplotách ). Chladivo se následně bude vypařovat a poté je toto teplo kompresorem stlačeno, což zvýší jeho teplotu. Teplo je poté přeneseno do kondenzátoru, kde slouží k vytápění a ohřevu vody. Po využití se chladivo ochladí a znovu se promění v kapalinu. Toto zkapalněné chladivo poté cirkuluje skrz expanzní ventil zpět do vnější jednotky, kde tento proces začíná znovu.

Tradiční klimatizace je sice stále funkční řešení, ale v dnešní době existují více ekonomické a ekologické řešení. Například chlazení tepelnými čerpadly. Různé typy tepelných čerpadel fungují na různé bázi, ale výsledek je koneckonců stejný. Proces chlazení tepelným čerpadlem se nazývá reverzibilní ( aktivní ) chlazení. V tomto režimu je chod tepelného čerpadla obrácen, což umožňuje ochlazování interiéru a odvádění tepelné energie do okolního prostředí.

Moderní tepelná čerpadla mají mnoho funkcí, ty hlavní jsme vám vypsali ZDE

K výběru tepelného čerpadla je potřeba brát v potaz tepelné ztráty objektu a vaše potřeby. Bohužel není možné říct, jaké tepelné čerpadlo se hodí do rodinných domů a jaké do hal. Co ale můžeme říct je to, že pro dům, který trpí na velké množství tepelných ztrát nemusí být tepelné čerpadlo vhodné. Proto doporučuje zkontaktovat specialistu, který Vám s výběrem pomůže.

Hlučnost tepelného čerpadla může ovlivnit spousta věcí

 1. Výkon tepelného čerpadla Pokud jste zvolili tepelné čerpadlo které má moc malý výkon pro vaše potřeby ( poddimenzované tepelné čerpadlo ) může docházet ke zvýšené hlučnosti a nadbytečnému opotřebení čerpadla. To stejné platí pro tepelné čerpadlo s moc velkým výkonem ( předimenzované čerpadlo ).
 2. Neprofesionální instalace tepelného čerpadla – Pokud tepelné čerpadlo není správně nainstalováno, může to mít vliv na hlučnost. Možností je zde mnoho – špatný montážní povrch, nedostatečná izolace, nedodržení návodů výrobce.
 3. Umístění tepelného čerpadla – Nevhodné umístění tepelného čerpadla může mít za následek nadměrnou hlučnost. Ujistěte se, že je vaše čerpadlo umístěno alespoň 30 cm od zdi a před ventilátorem je místo alespoň 3 metry pro správnou cirkulaci vzduchu