CzechEnglishSlovak
Search
Close this search box.
CzechEnglishSlovak

Dotace na tepelné čerpadlo

Jak velkou dotaci mohu získat ?

Výše dotace, kterou můžete získat pro tepelné čerpadlo, závisí na několika faktorech, včetně typu tepelného čerpadla a vašich energetických potřebách. V současnosti můžete využít programu Nová zelená úsporám, který vám může poskytnout dotaci až do výše 140 000 Kč. Je však důležité brát v potaz, že výše dotace se může lišit podle konkrétního typu tepelného čerpadla a jeho systému zapojení.

 • Program Nová zelená úsporám – Pokud plánujete nahradit starý plynový kotel, neekologický kotel na pevná paliva nebo elektrokotel starý 20 let, můžete získat finanční podporu ve výši 80 až 140 000 Kč podle typu tepelného čerpadla a jeho systému zapojení.
 • Čistá energie Praha – Maximální výše dotace 100 000 Kč je dostupná pro bytové jednotky a rodinné domy v území hlavního města Prahy.
 • Kotlíková dotace – V tomto programu je možné získat příspěvek na tepelné čerpadlo až ve výši 180 000 kč na výměnu starého neekologického kotle
Typ tepelného čerpadlaVýše podpory
Tepelné čerpadlo pro vytápění teplovodním systémem80 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro vytápění teplovodním systémem s přípravou teplé vody100 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch60 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro vytápění teplovodním systémem s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému140 000 Kč

Kdo má na dotaci nárok ?

Získat dotaci z programu Nová zelená úsporám mohou všechny domácnosti bez ohledu na výši příjmu, majitelé bytových domů a rekreačních objektů

Jak o dotaci požádat?

Proces žádosti o finanční podporu pro tepelná čerpadla může být trochu složitý, ale zde je obecný postup, jak na to:

 1. Ověřte, zda splňujete podmínky: Zkontrolujte zda splňujete podmínky daného programu pro získání dotace na tepelné čerpadlo. Zjistěte, zda máte nárok na tuto podporu na základě vaší situace, typu tepelného čerpadla a dalších kritérií.
 2. Získejte potřebné informace: Předtím než začnete vyplňovat žádost, zjistěte si veškeré potřebné informace, včetně dokumentace týkající se vašeho projektu, jako jsou technické specifikace tepelného čerpadla a další důležité dokumenty.
 3. Vyplňte žádost: Každý program pro finanční podporu bude mít svou vlastní žádost, kterou budete muset vyplnit. Věnujte pozornost všem pokynům a otázkám v žádosti a ujistěte se, že jste poskytli všechny požadované informace a dokumenty.
 4. Podávejte žádost včas: Mějte na paměti termíny pro podání žádosti. Neoddalujte termíny, abyste neztratili možnost získat finanční podporu.
 5. Odpovídejte na dotazy: Po podání žádosti může být potřeba odpovědět na další otázky nebo poskytnout další informace. Buďte připraveni na komunikaci s organizací, která poskytuje finanční podporu, pokud budou potřebovat další informace.

Kotlíková dotace na tepelné čerpadlo

Od září 2024 vstupuje v platnost zákon zakazující vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Tato legislativa má za cíl snížit emise znečišťujících látek a zlepšit kvalitu ovzduší. S tímto opatřením však souvisí i program Kotlíkových dotací, který je zaměřen na podporu nízkopříjmových domácností.

Kdo může získat Kotlíkovou dotaci?

Žádat o Kotlíkovou dotaci mohou nízkopříjmové domácnosti, které splňují následující podmínky:

 • Jsou vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitosti vytápěné kotlem na pevná paliva nesplňujícím 3., 4. a 5. emisní třídu.
 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně k datu podání žádosti.
 • Nebo žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.

Výše Kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo

Podpora poskytovaná v rámci programu Kotlíkových dotací na tepelná čerpadla je pevně stanovena na 180 000 Kč na jeden dům. Je třeba mít na paměti, že konkrétní výše dotace se může lišit v závislosti na lokalitě projektu. Některé obce mohou nabídnout dodatečné finanční bonusy nad rámec této dotace.

Jak Kotlíkovou dotaci získat?

 • Zkontrolujte, zda splňujete všechny výše uvedené podmínky pro žadatele.
 • Podejte žádost podle pokynů a termínů stanovených příslušnými orgány.
 • Po schválení žádosti můžete vyměnit váš emisně nevyhovující kotel na pevná paliva za moderní a ekologické tepelné čerpadlo

Jedná se o jeden z nejvíce ekologických a ekonomických zdrojů tepla. Tepelná čerpadla nabízejí řadu výhod, které činí tuto technologii atraktivní pro mnoho domácností:

 1. Nízké náklady na vytápění: Tepelná čerpadla využívají obnovitelné zdroje energie, což vede k nižším nákladům na vytápění. 

 2. Nenáročná údržba a obsluha: Po úvodním nastavení odborníkem mohou tepelná čerpadla pracovat samostatně.

 3. Kombinovatelnost: Můžete je kombinovat s jinými systémy, jako jsou elektrokotle, fotovoltaika nebo plynové kotle, což zvyšuje jejich flexibilitu.

 4. Tepelný komfort po celý rok: Tepelná čerpadla nejen vytápí dům a zabezpečují teplou užitkovou vodu, ale také mohou být využívána k chlazení domácnosti během teplých měsíců, což zlepšuje celoroční pohodlí.

Moderní tepelná čerpadla nabízejí mnoho funkcí, patří mezi ně chlazení, ovládání na dálku, zónová regulace a mnoho dalších

Ano, pokud váš dům splňuje energetickou třídu B.0 a vyšší, můžete získat dotaci na tepelné čerpadlo. Maximální výše dotace je je možné dosáhnout v případě, že máte v projektu certifikované tepelné čerpadlo. Díky tomu Vám může dotace snížit pořizovací náklady na tepelné čerpadlo až o půlku. Podmínkou je ale také instalace tepelného čerpadla od dodavatelem s potřebným oprávněním.

Dotaci lze získat na elektrická a plynová tepelná čerpadla s minimální energetickou třídou A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013.

Nově nejsou tepelná čerpadla vzduch-vzduch podporována v rámci Kotlíkových dotací.

Dotaci na tepelné čerpadlo v roce 2024 je možné získat z programu Kotlíková dotace v maximální výši 180 tisíc korun, která je především určena pro nízkopříjmové domácnosti a důchodce.

O něco méně je možné získat v rámci programu Nová zelená úsporám kde můžete dostat dotaci až ve výší 140 tisíc korun.