CzechEnglishSlovak
Search
Close this search box.
CzechEnglishSlovak

Informace o ochraně osobních údajů

Vážení obchodní přátelé,

společnost Brilon a.s. pracuje s osobními údaji odpovědně, a v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů známé jako „GDPR“. V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat, že zasílání informací o novinkách, pozvánek na školení, resp. nabídky našich služeb obecně, chápeme jako zpracování Vašich osobních údajů, z důvodů oprávněného zájmu společnosti Brilon a.s., kterým je prodej, poskytování technického poradenství a služeb v oblasti tepelné techniky viz recitál č. 47 GDPR). Nad Vašimi osobními údaji neprovádíme žádné rozsáhlé operace automatizovaného zpracování za účelem získání Vašeho profilu, jako podkladu pro rozhodování, které by se Vás týkalo, resp. za účelem analýzy či odhadu Vašich osobních preferencí, postojů a chování (toto je oblast, kterou si klade za cíl GDPR regulovat). Proto Vás nebudeme obtěžovat žádostí o udělení souhlasu s tím, abychom mohli výše uvedeným způsobem pracovat s Vašimi kontaktními údaji, ale umožníme Vám se ze seznamu oslovovaných jednoduše odhlásit.

Nařízení GDPR vstupuje v platnost 25. května 2018. Od tohoto data budete mít možnost uplatnit svá práva:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu;
  • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  • právo na omezení zpracování údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování; 
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

prostřednictvím e-mailové adresy: poverenec@brilon.cz

Věříme, že budete mít nadále zájem naše služby využívat a těšíme se na další spolupráci.

Ing. Dana Nečásková,
místopředseda představenstva Brilon a.s.