CzechEnglishSlovak
Search
Close this search box.
CzechEnglishSlovak

Umístění tepelného čerpadla

Chcete si pořídit tepelné čerpadlo a nejste si jisti kam ho umístit ? Zjistěte co je potřeba splňovat pro optimální provoz tepelného čerpadla.

Obsah

Tepelné čerpadlo je třeba umístit v dostatečné vzdálenosti od okolních předmětů. Rovněž je třeba pamatovat na to, aby vás při jeho provozu nerušil hluk. Pojďme se podrobněji podívat na to, kam a jak umístit tepelné čerpadlo.

Příprava pro tepelné čerpadlo

Venkovní jednotku tepelného čerpadla je třeba vždy umístit na pevný základ. Ten si tedy připravte ještě před samotnou instalací čerpadla. Kromě toho je nutné pamatovat na odvod kondenzátu, ideálně do štěrkového lože pod samotnou jednotkou. Pokud byste kondenzát sváděli do kanalizace, budete muset navíc řešit ochranu svodu proti zamrznutí. 

Dále také pamatujte na to, abyste venkovní jednotku umístili v dostatečné výšce tak, aby případný sníh v zimním období nebránil průtoku venkovního vzduchu jednotkou. Jelikož venkovní jednotka dokáže odolat povětrnostním vlivům v podobě deště a sněhu, není třeba ji ničím zakrývat.

Tepelné čerpadlo vyžaduje průtok vzduchu

Aby mohlo tepelné čerpadlo bezpečně a efektivně pracovat, musí mít kolem sebe dostatek volného prostoru. Díky tomu bude dosaženo volného proudění vzduchu a zároveň bude moct docházet k vyfukování studeného vzduchu.

Konkrétní vzdálenost tepelného čerpadla od jednotlivých překážek vám zpravidla sdělí daný výrobce tohoto zařízení. Obecně by se mělo jednat alespoň o:

  • 30 cm volného prostoru ze zadní strany, 
  • 200 cm z přední strany, 
  • 80 cm z každé boční strany
  • a minimálně 50 cm z vrchní části.

Myslete na hlučnost venkovní jednotky

Venkovní jednotka tepelného čerpadla při svém provozu vydává určitý hluk. Z toho důvodu se doporučuje umístit ji v dostatečné vzdálenosti od zahradního posezení, aby vás provoz tepelného čerpadla nerušil.

Pozor na přítomnost bazénu

Pokud máte na zahradě bazén, zbystřete. Odfuk tepelného čerpadla byste totiž nikdy neměli směřovat směrem k bazénu. Vzduch z odfuku je totiž velmi studený a u bazénu by vám mohl způsobovat zbytečný diskomfort. 

Minimální vzdálenost tepelného čerpadla od bazénu by měla činit alespoň 10 metrů pro redukci tepelných ztrát.

Kam umístit vnitřní jednotku tepelného čerpadla?

I u vnitřní jednotky je nutné pamatovat na to, že se jedná o určitý zdroj hluku. Proto by tato jednotka měla být v domácnosti umístěna co nejdále od místa, kde se spí. Stejně tak se příliš nedoporučuje umisťovat jednotku pod otevřené schodiště nebo do chodby, kde by se mohl hluk dobře šířit prostorem.

Jelikož je vnitřní jednotka vybavena elektroinstalací, je vhodné ji zasadit do místnosti s minimálním množstvím vlhkosti. Příliš vhodné například nejsou místnosti s bazénem nebo bazénovou filtrací. Ideální je například garáž nebo technická místnost s dobrou přístupností a dostatečným prostorem pro případný servis. 

Hlučnost tepelných čerpadel hraje zásadní roli při výběru a umístění těchto zařízení.

Dvě základní měřitelné veličiny, které nám poskytují informace o hlučnosti tepelných čerpadel, jsou akustický výkon a akustický tlak. Oba tyto parametry jsou vyjádřeny v jednotkách decibelů (dB).

Akustický výkon: Tento údaj je měřen v laboratoři a bývá uveden na štítku čerpadla nebo v katalogu výrobců. Tyto údaje jsou získány v optimálních podmínkách, což usnadňuje srovnávání hlučnosti různých modelů tepelných čerpadel.

Akustický tlak: Tento parametr udává, jak hlasitý je tepelný čerpadlo v konkrétní vzdálenosti od zařízení. Měření tohoto parametru lze provést buď na místě po instalaci, nebo ho lze dopočítat z údajů o akustickém výkonu. Při srovnávání hlučnosti různých čerpadel je důležné zajistit, že se jedná o údaje naměřené ze stejné vzdálenosti od zařízení, aby bylo srovnání správné.

Ohled na sousedy

Platné právní předpisy a hygienické normy stanovují maximální povolené hladiny hluku pro tepelná čerpadla. Tyto limity se týkají různých časových údobí, včetně nočních a denních hodin, a závisí na vzdálenosti od tepelného čerpadla. Proto je důležité se seznámit s místními předpisy týkajícími se hlučnosti a umístění technických zařízení.

Zohlednění soukromí sousedů

Při volbě místa pro instalaci tepelného čerpadla poblíž hranice sousedova pozemku je nutné respektovat jejich právo na klid a soukromí. K zamezení šíření hluku je vhodné zvážit použití protihlukových opatření, jako jsou speciální bariéri na tlumení zvuku pomocí speciálních materiálů. Pokud máte zájem, můžete se dočíst více o možnostech snižování hlučnosti tepelných čerpadel v našem článku o odhlučňování tepelných čerpadel.

Komunikace se sousedy

Důležitým krokem je také informovat svého souseda o plánované instalaci tepelného čerpadla a společně diskutovat o vhodném umístění, aby se vzájemně zohlednily obě strany. Vědomí toho, že respektujete jejich klid, může vést k lepší spolupráci a snížení potenciálních konfliktů.

Získání územního souhlasu

Pokud plánujete umístit tepelné čerpadlo blízko hranice sousedova pozemku, může být vyžadován souhlas od místního stavebního úřadu. Tento souhlas zohledňuje dopady vaší instalace na okolí a může zahrnovat podrobnější hodnocení hlučnosti a opatření pro její omezení.