CzechEnglishSlovak
Search
Close this search box.
CzechEnglishSlovak

Funkce tepelných čerpadel

Zjistěte jak tepelná čerpadla fungují a jaké všechny funkce nabízejí. Moderní tepelná čerpadla je možné totiž ovládat i na dálku a mnoho dalšího. Dokonce je zde využití tepelného čerpadla i v létě.

Vytápění tepelným čerpadlem

Tepelná čerpadla využívají dostupné zdroje tepla z okolního prostředí, nejčastěji vzduchu nebo země.
Chladivo v kompresorovém tepelném čerpadle začíná jako plyn, který je stlačen, což způsobuje jeho zmenšení objemu a rychlé zahřátí. Po této fázi je chladivo vedené do kondenzátoru, kde uvolňuje své teplo kondenzace (například do ohřáté vody nebo vzduchu pro vytápění v interiéru).
Zde dochází k ochlazení chladiva a přeměně z plynu na kapalinu, která kondenzuje.
Tato zkondenzovaná a ochlazená kapalina následně prochází expanzní tryskou do venkovního výparníku, což vede ke snížení tlaku a přeměně kapaliny zpět na plyn.
Tento proces spotřebovává výparné teplo, což má za následek prudké ochlazení plynu a jeho následné ohřátí díky přijetí tepla z okolí (což zase způsobuje ochlazení okolí mimo vyhřívaný dům).
Nakonec tento cyklus pokračuje, kdy se chladivo v plynné formě vrací zpět do kompresoru, a celý proces se opakuje.

Ohřev užitkové vody

Tepelná čerpadla mohou být efektivně využita k ohřevu užitkové vody, což zahrnuje teplou vodu pro domácnost, koupelnu, kuchyň atd. Princip ohřevu užitkové vody je podobný principu vytápění, ale aplikován na menším měřítku.

Chlazení tepelným čerpadlem

Chlazení s tepelnými čerpadly je označováno jako reverzibilní neboli aktivní chlazení. V tomto provozním módu dochází k obrácení chodu tepelného čerpadla, což umožňuje aktivní ochlazování interiéru a odvádění tepelné energie do okolního prostředí.

Aktivní chlazení

Je to funkce tepelného čerpadla, akorát obrácena. Chladná voda stává médiem pro odvod tepla z interiéru. Pro efektivní chlazení místnosti jsou používány konvektory s nuceným pohybem vzduchu, což zajišťuje účinné ochlazení prostoru.

Pasivní chlazení

Freecooling, známý také jako pasivní chlazení, je efektivní metoda chlazení, která vyměňuje teplo se zemí nebo vodou. Teplo z chladicího systému domu je přenášeno přímo do okolního prostředí bez potřeby kompresoru.

Porovnání freecoolingu s aktivním chlazením

Freecooling je ekonomicky výhodnou alternativou k aktivnímu chlazení, protože nevyžaduje spotřebu energie na provoz kompresoru.

Regulace teploty a moderní technologie

Moderní tepelná čerpadla jsou vybavena pokročilými systémy regulace teploty, což umožňuje uživatelům plně kontrolovat a nastavit požadovanou teplotu vytápění, chlazení nebo ohřevu užitkové vody. Zde jsou některé prvky regulace:

 1. Termostaty: Tepelná čerpadla často obsahují termostaty, které sledují aktuální teplotu a podle nastavených hodnot řídí provoz zařízení.

 2. Chytré ovládání: Tepelná čerpadla mohou být ovládána pomocí chytrých zařízení, jako jsou telefony nebo tablety, což umožňuje uživatelům nastavení teploty na dálku.

 3. Zónová regulace: Větší systémy tepelných čerpadel mohou umožňovat nezávislou regulaci teploty v různých částech budovy, což zvyšuje komfort a energetickou efektivitu.

Pokud zvažujete vypnutí tepelného čerpadla v letních měsících, mějte na paměti následující tipy:

 1. Programovatelný termostat pro plánování: Využití programovatelného termostatu umožňuje snadno naplánovat vypnutí tepelného čerpadla v době, kdy není potřeba.
  Tímto způsobem můžete minimalizovat zbytečný provoz zařízení během doby, kdy nejste doma.
  Některé tepelné čerpadla, nabízejí speciální funkci „léto.“
  Tato funkce vypíná vytápění a udržuje aktivní pouze ohřev teplé vody. To znamená, že tepelné čerpadlo nebude vytápět domácnosti, ale stále zajistí ohřátou vodu pro vaše potřeby.
  V některých případech může být také využita možnost úplného vypnutí v letním období.
  Tepelné čerpadlo se tak vypne a zůstává neaktivní, dokud není opět potřeba. 
  ( Občas je spuštěno pro údržbu a prevenci problémů způsobených nečinností. )
 2. Údržba před vypnutím: Pokud se přesto rozhodnete vypnout tepelné čerpadlo, je důležité provést pravidelnou údržbu. To zahrnuje čištění filtrů a dalších klíčových komponentů, aby bylo zařízení připraveno na následné zapnutí.
 3. Zohlednění místních podmínek: Je důležité brát v potaz specifické klimatické podmínky a potřeby vašeho okolí. Vypnutí tepelného čerpadla může být ekonomickou volbou, ale může mít vliv na komfort v domácnosti, zejména pokud se nacházíte v oblasti s proměnlivým počasím.
 4. Výhody chlazení s tepelným čerpadlem: Předtím než tepelné čerpadlo úplně vypnete, můžete zvážit jeho chladicí funkci. Moderní tepelná čerpadla, nabízejí efektivní chlazení v horkých dnech. To může být výhodné a ekonomické alternativní řešení k tradiční klimatizaci.

Tepelné čerpadlo může být často hlučné, proto je potřeba zvolit čerpadlo s ideálním výkonem. Bohužel není možné říct, že pro rodinný dům bude stačit tepelné čerpadlo o výkonu 8kw, protože každý dům má jiné potřeby. Proto pokud je vaše tepelné čerpadlo více hlučné, než by jste si představovali, zvažte jednu z těchto možností :

1. Umístění čerpadla

Pokud je vaše čerpadlo více hlučné, ujistěte se, že se čerpadlo nachází alespoň 30 cm od zdi, aby vzduch mohl volně cirkulovat. A pro minimalizaci odrazů zvuků je důležité mít alespoň 3 metry prostor před ventilátorem.

2. Akustický kryt

Pokud máte starší model tepelného čerpadla, který je hlučný, akustický kryt může být řešením. Tento speciální kryt tlumí zvuky o 8 až 12 dB, což výrazně snižuje vnímaný hluk. Akustický kryt se snadno instaluje a efektivně snižuje hladinu hluku tepelného čerpadla.