CzechEnglishSlovak
Search
Close this search box.
CzechEnglishSlovak

Výměna plynového kotle za kondenzační

V poslední době se stále více lidí zajímá o ekologičtější a efektivnější způsoby vytápění svých domovů.
Výměna starého plynového kotle za nový kondenzační kotel je správným krokem k dosažení tohoto cíle.
Kondenzační kotle jsou známé svou vyšší účinností a schopností výrazně snížit spotřebu plynu, což majitelům sníží provozní náklady a zároveň přispěje k ochraně životního prostředí​.

Proč Vyměnit Plynový Kotel za Kondenzační

Vyšší Účinnost

Kondenzační kotle jsou navrženy tak, aby maximalizovaly využití energie, což vede k nižší spotřebě plynu a tím pádem nižším nákladům na vytápění. Díky schopnosti kondenzačních kotlů získávat teplo z kondenzace vodních par ve spalinách dokáží kondenzační kotle dosáhnout účinnosti až 98%, což je výrazně více než u klasických kotlů.

Ekologický Přínos

Menší spotřeba zemního plynu znamená nižší emise CO2. Přechodem na kondenzační kotel tak přispějete k ochraně životního prostředí a snížení vaší uhlíkové stopy.

Dlouhodobé úspory

I přes vyšší počáteční investici se kondenzační kotel rychle vyplatí díky úsporám na nákladech za energie.
S průměrnou dobou návratnosti investice kolem 4 let můžete očekávat, že v průběhu životnosti kotle ušetříte značnou sumu peněz.

Komfort a Regulace

Kondenzační kotle nabízejí lepší možnosti regulace a přizpůsobení vytápění vašim konkrétním potřebám. Moderní jednotky jsou často vybaveny pokročilými termostaty a systémy pro inteligentní domácnost, což umožňuje detailnější kontrolu nad vytápěním a teplou vodou.

Kondenzační plynový kotel je moderní vytápěcí zařízení, které využívá teplo z kondenzace páry obsažené ve spalinách, což je proces, při kterém se získává dodatečné teplo, které by u klasických kotlů uniklo komínem.
Tento princip umožňuje kondenzačním kotlům dosahovat vysoké účinnosti, až 98 %, což představuje značné úspory energie a i nákladů spojených s vytápěním. 
Kondenzační kotle jsou vhodné jak pro novostavby, tak pro modernizaci stávajících topných systémů.

Pro zachování vysoké účinnosti a dlouhé životnosti kondenzačního kotle je klíčová pravidelná údržba a servis.
To zahrnuje kontrolu a čištění spalinových cest, revizi komína a kontrolu kondenzačního systému.
Tyto úkony by měly být prováděny kvalifikovanými techniky alespoň jednou ročně, což pomůže předejít problémům a zajistit efektivní a bezpečný provoz​

Program Kotlíkové dotace umožňuje žadatelům získat až 95% z uznatelných nákladů na pořízení nového kotle a jeho instalaci, přičemž maximální výše příspěvku může dosáhnout až 130 000 Kč. Tento program je určen především pro nízkopříjmové domácnosti a pokrývá širokou škálu nákladů spojených s výměnou kotle, včetně stavebních prací a regulace spalinových cest.