CzechEnglishSlovak
Search
Close this search box.
CzechEnglishSlovak

Revize plynového kotle

Pravidelná údržba a revize jsou nezbytné pro zajištění bezpečného a efektivního provozu plynových kotlů. Tyto kontroly pomáhají identifikovat a opravit malé problémy, než se změní ve vážnější a nákladnější záležitosti. Kromě toho pravidelné revize:

 • Zvyšují účinnost: Zajišťují, že kotle pracují na maximální účinnosti, což snižuje spotřebu energie a tím pádem náklady na vytápění.
 • Prodlužují životnost: Pravidelnou údržbou se snižuje opotřebení dílů, což může výrazně prodloužit životnost kotle.
 • Zajišťují bezpečnost: Kontrolují úniky plynu a udržují bezpečný provoz.
 • Prodlužují záruku: Pokud si z Brilonu pořídíte plynový kotel  a budete revizi kotle provádět pravidelně každý rok, máte nárok na prodlouženou záruku.

Frekvence revizí

Frekvence revizí plynových kotlů se může lišit v závislosti na několika faktorech. Obecně se doporučuje provádět revizi plynového kotle jednou ročně, aby se zajistilo, že všechny jeho komponenty fungují bezchybně. Tento interval může být kratší v případě, že:

 • Kotel je starší a již se blíží ke konci své životnosti.
 • Je vysoká intenzita používání kotle, například v komerčních objektech.
 • Byly zaznamenány časté poruchy nebo problémy v minulosti.

Postup při revizi

Během revize plynového kotle provádí technik řadu kontrol a testů, aby zajistil, že všechny součásti fungují bezchybně. Tyto kontroly zahrnují:

 1. Inspekci těsnění a spojů: Kontrola úniků plynu a vody.
 2. Kontrolu výměníku tepla: Ověření, zda nedochází k zanášení nebo korozi.
 3. Testování regulačních a bezpečnostních prvků: Zajištění, že všechny bezpečnostní mechanismy fungují správně.
 4. Měření účinnosti spalování: Kontrola, zda kotel spaluje plyn efektivně a bezpečně.

Doba životnosti kondezačního kotle, po kterou můžete od svého kotle očekávat spolehlivý provoz, se obecně pohybuje mezi 15 a 20 lety. Je důležité si uvědomit, že tato odhadovaná životnost není pevná a může být ovlivněna řadou různých faktorů.

Hlavní faktory ovlivňující životnost plynového kotle:

 • Výrobní kvalita: Základem dlouhého a bezproblémového fungování kotle je kvalita použitých materiálů a pečlivost při jeho konstrukci. Kvalitnější kotle jsou lépe chráněny proti korozním procesům a opotřebení, což přispívá k jejich delší životnosti.

 • Typ kotle: Kondenzační kotle jsou známy svou delší životností ve srovnání s klasickými atmosférickými kotli, a to díky lepší efektivitě a nižšímu opotřebení.

 • Umístění a instalace: Životnost kotle může výrazně ovlivnit také správná instalace a vhodně zvolené umístění. Kotle instalované v prostředích s vysokou mírou vlhkosti nebo v nevhodných podmínkách mohou být náchylnější k poruchám.

 • Pravidelná údržba a servis: Pro zachování optimálního výkonu a prodloužení životnosti kotle je nezbytná pravidelná údržba. Ta by měla zahrnovat čištění, kontrolu a případnou výměnu důležitých součástí jako jsou těsnění a výměníky tepla.

 • Kvalita vody: Nepříznivý vliv na výměník tepla a tím i na celkovou životnost kotle může mít tvrdá voda, která způsobuje usazování vodního kamene. Pravidelné odstraňování vodního kamene nebo použití systémů na změkčení vody může tento negativní efekt minimalizovat.

 • Způsob používání: Frekvence a způsob, jakým kotel používáte, také hrají roli. Kotle, které jsou využívány intenzivně nebo nepravidelně, mohou vykazovat rychlejší známky opotřebení.

Kondenzační kotel představuje efektivní řešení vytápění i pro nezateplené domy díky své vysoké energetické účinnosti. Tyto kotle využívají teplo z kondenzace vodních par ve spalinách, což vede k větším úsporám nákladů na vytápění a snižuje emise škodlivých látek. Pro dosažení maximální efektivity je klíčové udržovat teplotu vratné vody do kotle nízkou. Moderní kondenzační kotle jsou cenově dostupnější a představují rozumnou investici s dlouhodobými úsporami na energii a nižším dopadem na životní prostředí. Více na toto téma se dozvíte ZDE.

Při výběru mezi kondenzačním kotlem a tepelným čerpadlem je důležité zvážit řadu faktorů.

 • Energetická efektivita: Kondenzační kotle jsou efektivní, ale tepelná čerpadla nabízí lepší využití energie díky vysokému koeficientu výkonu.

 • Investiční náklady: Počáteční náklady na tepelné čerpadlo jsou vyšší ve srovnání s kondenzačním kotlem, ale mohou být vyváženy nižšími provozními náklady a dotacemi.

 • Provozní náklady: Tepelná čerpadla obvykle přinášejí nižší provozní náklady díky efektivnějšímu využití obnovitelné energie a minima elektřiny.