CzechEnglishSlovak
Search
Close this search box.
CzechEnglishSlovak

Vyplatí se tepelné čerpadlo do nezatepleného domu?

Chcete si pořídit tepelné čerpadlo a nevíte zda se vám vyplatí ? Zda ušetříte a jestli se vám vůbec vrátí vaše investice ? Tepelná ztráta vám v tom může bránit.

Obsah

Tepelné čerpadlo

Tepelná ztráta objektu

Předtím, než si tepelné čerpadlo pro vytápění domu pořídíte, je třeba znát tepelnou ztrátu daného objektu. Při výpočtu této hodnoty vám pomůže profesionální energetický specialista.

Nezateplené objekty zpravidla bojují s tím, že teplo nějakým způsobem z domu uniká. U starších rodinných domů je obvykle potřeba topného výkonu v rozmezí od 13 do 25 kW, zatímco nové stavby často vystačí s topným zdrojem o výkonu do 9 kW (vyšší tepelná ztráta vyžaduje větší výkon topného zařízení). V tomto případě tedy může být na místě provést energetický audit, který odhalí, co stojí za největšími tepelnými ztrátami objektu. 

Někdy se může jednat o malé defekty, které snadno a rychle odstraníte. Díky tomuto kroku můžete tepelné ztráty objektu výrazně snížit, což znamená, že si budete moct pořídit méně výkonné (a finančně méně náročné) tepelné čerpadlo. 

S vyšší tepelnou ztrátou domu je totiž neodmyslitelně spojena vyšší počáteční investice do tepelného čerpadla.

Vše je potřeba propočítat

V některých případech může být výhodné nejprve investovat do zateplení objektu a až poté uvažovat nad pořízením tepelného čerpadla. Pokud totiž nad takovou investicí budete uvažovat v řádu let, můžete zjistit, že díky aspoň částečnému zateplení objektu ušetříte za následný provoz tepelného čerpadla pro RD.

Bivalentní vytápění

V nezateplených objektech má smysl použít tepelné čerpadlo pro rodinný dům v kombinaci s bivalentním (neboli dodatečným) zdrojem vytápění. Takovým přídavným zdrojem tepla může být například:

  • elektrokotel,
  • kotel na zemní plyn, 
  • kotel na dřevoplyn,
  • kotel na lehké topné oleje 
  • nebo kotel na propan.

Bivalentní zdroje vytápění nachází uplatnění v momentě, kdy je třeba kompenzovat klesající výkon tepelného čerpadla při nízkých teplotách nebo vysokých teplotních ztrátách domu.

Výhody a omezení

Tepelným čerpadlem lze docílit snížení nákladů na vytápění a chlazení. Nicméně je důležité si uvědomit, že tepelné čerpadlo v budově, která trpí na vysoké tepelné ztráty nemusí být nejlepším řešením. Proto je lepší před koupí tepelného čerpadla získat energetický audit.

Obecně nelze říct, že by některé tepelné čerpadlo bylo určeno do nezatepleného domu a nějaké do zrekonstruované budovy. Při výběru tepelného čerpadla pro nezateplený dům je klíčovým faktorem tepelná ztráta a množství potřebného výkonu. Různé typy tepelných čerpadel se hodí pro různé budovy, a proto je důležité zohlednit aktuální podmínky daného domu.

V úvahu vezměte zejména tepelnou ztrátu objektu, výkon čerpadla, sezónní topný faktor, hlučnost, způsob ovládání a cenu.

V tomto ohledu je konzultace s odborníky nezbytná.

K vytápění nezatepleného domu za pomoci tepelného čerpadla není potřeba mít bivalentní zdroj, může ale být doporučen. Bivalentní zdroj ( například plynový kotel ) totiž zajistí dodatečné vytápění v případě extrémně nízkých venkovních teplot.

Nelze říct, jaký výkon tepelného čerpadla je potřeba pro nezateplený a zateplený dům. Jak už jsme se bavili tak je potřeba brát v potaz tepelnou ztrátu objektu, kterou má každá domácnosti jinou. Dále záleží na velikosti objektu, klimatických podmínkách v okolí a také na vašich požadavcích.

Topný faktor, známý též jako Coefficient of Performance (COP), představuje významný parametr pro posuzování efektivity tepelných čerpadel. Jde o poměr mezi teplem, které tepelné čerpadlo poskytuje (nebo přesněji, teplem přeneseným do vnitřního prostoru domu pro vytápění) a elektrickou energií, kterou spotřebovává během svého provozu. Je však třeba si uvědomit, že topný faktor tepelného čerpadla může kolísat v závislosti na venkovní teplotě.

Tento parametr je obvykle vyjádřen číslem, například 3,0. To značí, že tepelné čerpadlo poskytuje třikrát více tepla, než kolik spotřebovává elektrické energie. Vyšší hodnota topného faktoru je žádoucí, jelikož naznačuje, že tepelné čerpadlo je energeticky efektivní a může poskytovat více tepla za nižší provozní náklady.