CzechEnglishSlovak
Search
Close this search box.
CzechEnglishSlovak

Správné nastavení tepelného čerpadla

Pořídili jste si tepelné čerpadlo a nejste si jisti jeho správným zapojením a nastavením ?

Obsah

tepelné čerpadlo

Pořídili jste si tepelné čerpadlo, ale nejste si jisti s jeho správným zapojením? Přečtěte si, jaké schéma se postará o nejlepší možný topný faktor. A zjistěte také, jakým způsobem se tepelné čerpadlo nastavuje.

Jak připojit tepelné čerpadlo

Při instalaci tepelného čerpadla je samozřejmě vždy důležité dodržet manuál od výrobce. V něm najdete jednotlivé kroky, které je třeba udělat pro správné zapojení tepelného čerpadla. 

Při instalaci vnitřní a venkovní jednotky je třeba pamatovat na dostatek prostoru pro případnou prohlídku nebo opravu zařízení. Optimálně by měl být kolem jednotky prostor minimálně 0,5 metru (nebo aspoň kolem jejich servisních přístupů). 

Při samotné montáži je poté třeba dodržet předepsané dimenze propojovacího kabelového svazku a dimenze potrubí.

Schéma zapojení tepelného čerpadla

Primárním cílem tepelného čerpadla není jen topit, ale topit úsporně. Proto je třeba pamatovat na jeho správné zapojení. Díky tomu se budou moct dostavit i požadované úspory. A jak na to?

Ideální situace nastává tehdy, kdy mezi tepelným čerpadlem a topným systémem není žádný trojcestný směšovací ventil. Akumulátor zároveň nemá žádný výměník. K ohřevu teplé vody dochází v samostatném zásobníku, který je oddělen od topného systému. Tepelné čerpadlo střídavě topí buď do topného systému, nebo do zásobníku. Díky tomuto zapojení je dosaženo nejlepšího možného topného faktoru.

Jak na provoz a údržbu tepelného čerpadla

tepelného čerpadla vzduch-voda je třeba dbát především na čistotu výparníku, který se nesmí zanést prachem, listím a dalšími nečistotami. Pokud se na výparníku tvoří ledová krusta, je třeba to neodkladně řešit s dodavatelem (respektive výrobcem). 

Dále je třeba pravidelně čistit vodní filtry, a to ideálně vždy na začátku topné sezony. Pokud by docházelo k častějšímu zanášení, je třeba učinit určitá opatření vedoucí k zamezení tvorby nečistot v topném okruhu. 

Pokud si všimnete úniku jakýchkoliv kapalin ze zařízení, je třeba si neodkladně pozvat technika. Ztrátu chladiva nejčastěji poznáte podle toho, že dojde k poklesu výkonu. To se může projevovat delší dobou chodu nebo třeba zvýšenou hlučností kompresoru.

Jak nastavit tepelné čerpadlo

Ovládání tepelného čerpadla zpravidla probíhá přes řídící jednotku s displejem. Do interiéru se poté umístí čidlo, které přenáší informaci o aktuální teplotě v interiéru do tepelného čerpadla. Požadovanou teplotu si sami nastavíte právě prostřednictvím terminálu.

U některých moderních tepelných čerpadel se lze navíc setkat s možností ovládání teploty pomocí mobilního telefonu. Díky tomu si můžete vše potřebné nastavit opravdu kdykoliv a kdekoliv.

  • Okolí, kde je tepelné čerpadlo umístěno, může významně ovlivnit jeho provoz a účinnost. Teplota okolního prostředí má vliv na efektivitu tepelného čerpadla. Mrazivé zimy nebo extrémní horko mohou ovlivnit jeho výkon. 
  • Nejvhodnější čas na provádění údržby tepelného čerpadla před začátkem topné sezony je na konci léta nebo na začátku podzimu. To zahrnuje čištění výparníku, kontrolu a výměnu filtrů, a ověření, zda všechny části jsou v dobrém stavu. Důkladná údržba před zimou zajišťuje optimální provoz tepelného čerpadla a minimalizuje riziko problémů během topné sezony.
  • Správně provedená izolace zabraňuje ztrátám tepla a udržuje konstantní teplotu v okolí tepelného čerpadla. Tím se minimalizuje energetický výdej potřebný k ohřevu či chlazení vzduchu nebo vody. Kvalitní izolace přispívá k úspoře energie a zvyšuje výkon tepelného čerpadla.