Jak funguje tepelné čerpadlo

Tabulka obsahu

Tepelné čerpadlo je zařízení, které přeměňuje energii z vnějšího prostředí na zdroj tepla v domácnosti. Zjistěte, v čem přesně spočívá princip jeho fungování a jaké výhody s sebou přináší tepelná čerpadla vzduch-voda.

Princip tepelného čerpadla

Princip tepelného čerpadla lze v podstatě přirovnat k principu fungování chladničky. Chladnička totiž odebírá teplo potravinám a tímto způsobem v podstatě částečně vytápí místnost, kde je umístěna. Můžete si všimnout, že pokud přiložíte ruku na ledničku z vnější strany, je teplá.

Tepelné čerpadlo přitom teplo získává z okolního prostředí. Jednat se může buď o okolní vzduch, zemi, nebo vodu. Toto teplo čerpadlo převádí na vyšší teplotní hladinu, která se následně využije pro ohřev vody a vytápění.

Princip tepelného čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla v naší nabídce fungují na principu vzduch-voda. Tato varianta tepelných čerpadel je přitom nejrozšířenější a vyžaduje nejmenší nároky na instalaci. Pojďme si ale konkrétně popsat celý princip jejich fungování. 

Aby mohlo tepelné čerpadlo správně fungovat, je zapotřebí speciální chladicí médium. Toto chladivo přitom v uzavřeném okruhu prochází několika fázemi.

1. Výparník

Nejprve se chladivo v kapalném skupenství přivádí do výparníku. Zde dojde k jeho ohřátí od okolního vzduchu. Chladivo se díky nízkému bodu varu začne záhy vypařovat.

2. Kompresor

Tato vznikající pára se následně dostává do kompresoru, kde dochází k jejímu stlačení a tím pádem i zvýšení teploty. 

3. Výměník

Horký plyn následně putuje do kondenzátoru, kde dochází k předání tepelné energie do topné soustavy. Chladicí médium se tímto způsobem zpět ochladí a tím pádem se změní i jeho skupenství na kapalné. 

4. Expanzivní ventil

Chladivo se závěrem dostává k expanzivnímu ventilu, kde se sníží tlak a opět dojde ke snížení teploty. Teplota chladiva je v tuto chvíli nižší než teplota okolního vzduchu, díky čemuž může chladivo opět putovat do výparníku. Celý tento proces se přitom neustále opakuje. 

Výkon tepelného čerpadla

Účinnost tepelného čerpadla je provázána s venkovní teplotou vzduchu. Čím je venku tepleji, tím vyššího výkonu tepelné čerpadlo dosahuje. Většina tepelných čerpadel na trhu přitom skvěle pracuje do teploty až -25 °C

Při nižších venkovních teplotách se v tepelném čerpadle zapíná doplňkový zdroj tepla (elektrokotel). Díky tomu zůstává teplotní komfort stejný i při nižších venkovních teplotách.

Výhody tepelných čerpadel vzduch-voda

  • Čerpadlo se rychle a jednoduše instaluje, a to bez nároků na velikost pozemku.
  • V porovnání s tepelným čerpadlem země-voda nebo voda-voda se jedná o nižší vstupní investici.
  • Dosahuje nízkých provozních nákladů v porovnání s plynovým a elektrickým vytápěním.
  • V porovnání s kotli na dřevo nebo uhlí šetří váš čas.

Kam pokračovat?

Máte specifický problém?

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte nás kontaktovat. Potřebujete získat radu ohledně vašeho tepelného čerpadla? Obraťte se na nejbližší servisní středisko ve vašem okolí.