CzechEnglishSlovak
Search
Close this search box.
CzechEnglishSlovak

Jak často odmrazuje tepelné čerpadlo

Tabulka obsahu

U tepelného čerpadla je nutné počítat s kondenzací vlhkosti, která může vést ke vzniku námrazy. Takovou námrazu je poté třeba odmrazovat. Jakým způsobem se to zajišťuje?

Proč vzniká námraza u tepelného čerpadla vzduch-voda

Pro tepelná čerpadla vzduch-voda není možné opatřit výměník parotěsnou tepelnou izolací. Pro správné fungování tepelného čerpadla je totiž důležité, aby lamely výparníku omýval venkovní vzduch.

Teplota venkovního vzduchu se pochopitelně v průběhu celého roku mění a může kolísat přibližně od 35 do -25 °C. V určitých chvílích tedy dochází ke kondenzaci vodní páry. A tato zkondenzovaná vodní pára stéká po jednotlivých lamelách

Při venkovních teplotách kolem 0 °C může tato stékající voda namrzat. A je velmi důležité, aby bylo tepelné čerpadlo před tímto jevem chráněno.

Jak se odmrazuje tepelné čerpadlo

Většina výrobců tepelných čerpadel na tuto problematiku myslí a řeší ji prostřednictvím reverzibilního chodu. To znamená, že se část tepla odebírá z otopné soustavy a pomocí kompresoru se zvýší. Následně je toto teplo vedeno do výparníku, díky čemuž dojde ke zvýšení teploty na lamelách a tím pádem i odmrazení povrchu. Na podobném principu fungují i chladničky.

Kondenzát pro odmražení odteče do podloží, případně do vany po výparníkem a dále do kanalizace. Při použití tepelného čerpadla s reverzibilním chodem musí být proti kondenzaci zajištěno i rozvodné potrubí, jednotlivé armatury i akumulační nádoba.

Jak často odmrazuje tepelné čerpadlo

Ve výše popsaném období dochází k odmrazení tepelného čerpadla přibližně každou hodinu. Celý proces odmrazení trvá zhruba 10 minut a je třeba počítat s tím, že se tímto snižuje výkonnost tepelného čerpadla a tím i sezónní topný faktor.

Kam pokračovat?

Máte specifický problém?

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Neváhejte nás kontaktovat. Potřebujete získat radu ohledně vašeho tepelného čerpadla? Obraťte se na nejbližší servisní středisko ve vašem okolí.