Tepelná čerpadla

bezpečný a šetrný způsob vytápění

Ať už hledáte ideální zdroj tepla pro novostavbu nebo náhradu stávajícího vytápění, volba tepelného čerpadla díky svému principu získávání tepla z obnovitelného zdroje je nejšetrnějším způsobem vytápění jak pro přírodu, tak i pro Vás.

Jednotlivé řady tepelných čerpadel pokrývají široký výkonový rozsah a naleznou tak uplatnění v každé aplikaci,
včetně vytápění komerčních objektů.

Vzduch / Voda

Až 3/4 energie je získáváno z obnovitelných zdrojů. Jedná se o nejrozšířenější variantu s nejmenšími nároky na instalaci.

Split

Venkovní jednotka je spojena chladivovým potrubím s vnitřní jednotkou, řešení pro maximální zisk energie.

monoblok

Okruh s chladivem je umístěn ve vnější jednotce, instalace nevyžaduje odborné plnění chladivového okruhu.

Dotace

Získejte podporu z programu Nová zelená úsporám. Seznam podporovaných výrobků naleznete v přehledu SVT

Naše tepelná čerpadla