CzechEnglishSlovak
CzechEnglishSlovak

Jak funguje kondenzační kotel ?

Zjistěte jaké jsou hlavní výhody kondenzačních kotlů, jejich typy a jak fungují.

Princip fungování kondenzačního kotle

Využití nízké teploty spalin

Klíčovým faktorem účinnosti kondenzačního kotle je využití nízké teploty spalin. Jak jsme zmínili v úvodu, cílem je dosáhnout co nejnižší teploty spalin odcházejících do komína. Tímto způsobem je teplo obsažené ve spalinách efektivně využito pro vytápění.

Když spalujeme zemní plyn, vytvářejí se spaliny obsahující vodní páru. Kondenzační kotel tuto vodní páru kondenzuje zpět na vodu, uvolňující přitom skupenské teplo. Toto skupenské teplo je následně využito pro ohřev vratné vody a zpětně ohřeje vytápěcí vodu.

Zpětný ohřev vratné vody

Klíčovým bodem v procesu kondenzace je zpětný ohřev vratné vody. Kotel přijímá ochlazenou vytápěcí vodu, která se vrací z vytápěcího systému. Při vstupu do kotle je tato voda předehřívána od teploty spalin, což zároveň znamená její ochlazení.

Při teplotě vratné vody přibližně do 55 °C kotel pracuje v kondenzačním režimu. Toto je kritický bod, kde začíná účinnost kondenzačního kotle vynikat. Následně se předehřátá topná voda ohřívá na požadovanou teplotu.

Důležité je, že kvůli režimu kondenzace musí být teplosměnná plocha v kondenzačních kotlích vyrobena z antikorozního materiálu, a stejně tak musí být komínová konstrukce odolná vůči korozi.

Teplota spalin se v rozmezí 40–90 °C pohybuje v závislosti na teplotě vratné vody a okamžitém využití kotle. Tento typ kotle je vhodný pro různé druhy topných systémů, včetně podlahového vytápění.

Typy kondenzačních kotlů

Existuje několik různých typů kondenzačních kotlů, z nichž každý má své vlastní využití:

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle jsou ideální pro pověšení na zeď a mohou sloužit jak k vytápění, tak k ohřevu teplé užitkové vody. Jejich kompaktní design je vhodný pro prostory s omezeným prostorem.

Sestavy kondenzačních kotlů

Sestavy kondenzačních kotlů se skládají z kotle a samostatného zásobníku teplé vody. Tím umožňují použití většího objemu teplé vody.

Závěsné kondenzační kotle – kaskádové

Tyto kotle jsou určeny pro menší kotelny a mají vyšší výkon. Používají se k vytvoření kaskádových sestav kotlů pro středně velké objekty.

Kompaktní kondenzační kotle

Kompaktní kondenzační kotle jsou ideální pro rodinné domy. Obsahují integrovaný zásobník na ohřev teplé vody a mohou být instalovány na zemi nebo pověšeny na zeď.

Stacionární kondenzační kotle

Stacionární kondenzační kotle mají velký vodní objem a jednoduché hydraulické zapojení. Používají se k vytápění větších objektů, jako jsou bytové domy a průmyslové prostory.

Účinnost kondenzačního kotle

Účinnost kondenzačních kotlů je velmi vysoká, často dosahuje až 98 %. Ztráty jsou minimální, a to jak v podobě emisí, tak sálání kotle. Výsledkem je efektivní využití energie obsažené v plynu.

Jak vybrat správný kondenzační kotel

Při výběru kondenzačního kotle je třeba brát v úvahu několik faktorů, včetně výkonu kotle a jeho rozsahu. Klíčové je, aby kotel byl schopen plynule regulovat svůj výkon v co největším rozsahu. Moderní kotle umožňují rovnoměrné vytápění bez zbytečného cyklování.

Dalšími důležitými funkcemi jsou možnost ekvitermní regulace a řízení otáček oběhového čerpadla, které přispívají k efektivnímu vytápění a úspoře energie.

Jedná se o způsob řízení teploty nebo klimatických podmínek tak, aby se v různých částech budovy udržovala konstantní teplota. To znamená, že nemusíme trpět nerovnováhou teploty mezi jednotlivými místnostmi nebo oblastmi budovy.

Tato metoda regulace se zpravidla spoléhá na pokročilé termostaty a řídící systémy. Tyto systémy sledují teplotu v různých částech budovy a automaticky řídí topný, chladící nebo ventilační systém tak, aby udržely teplotu na požadované úrovni. Pokud je v jedné místnosti příliš teplé a v jiné příliš studené, systém reaguje tak, aby situaci vyrovnal.

  1. Vysoká účinnost: Kondenzační kotle patří mezi nejúčinnější typy kotlů, což znamená nižší spotřebu plynu a nižší náklady na vytápění.

  2. Nižší emise: Tyto kotle produkují mnohem méně emisí a škodlivých látek do ovzduší, což je pro životní prostředí přínosné.

  3. Dostupnost plynu: Zemní plyn, který je běžným palivem pro kondenzační kotle, je běžně dostupný a relativně bezpečný zdroj energie.

  4. Možnost kombinace s jinými zdroji tepla: Kondenzační kotle lze snadno kombinovat s jinými zdroji tepla, například solárními panely nebo tepelnými čerpadly, což může zvýšit jejich efektivitu.

  5. Jednoduchá regulace: Tyto kotle lze snadno regulovat, což umožňuje uživatelům optimalizovat vytápění a dosáhnout komfortu při nižších nákladech.

Kotel kondenzuje, když provozuje vytápění s teplotou vratné vody do zhruba 55 °C. Tato teplota je kritickým bodem, kde začíná režim kondenzace. Kotel pracuje v kondenzačním režimu při nižší teplotě vratné vody, což umožňuje efektivní využití skupenského tepla kondenzace vodní páry obsažené ve spalinách. Ve chvíli, kdy teplota vratné vody klesne pod tuto hodnotu, kotel začne kondenzovat, což je klíčovým faktorem jeho vysoké účinnosti.

Řízením otáček oběhového čerpadla výrazně snížíte teplotu vratné vody během přechodných období s vyššími teplotami, jako je jaro a podzim.

Tím se rozšiřuje rozsah, ve kterém může kondenzační kotel efektivně využít kondenzaci. Samozřejmě, regulace otáček čerpadla také znamená snížení spotřeby elektrické energie ve srovnání s čerpadly, která nemají tuto možnost ( vyšší otáčky totiž znamenají vyšší elektrickou spotřebu. )

Kondenzační kotel je aktuálně jednou z nejefektivnějších možností pro vytápění s ohledem na energetickou náročnost a ochranu životního prostředí.

Je třeba zdůraznit, že kondenzační kotle jsou vhodné pro různé druhy vytápěcích systémů, od těch nejmodernějších, jako je podlahové vytápění, stěnové vytápění a stropní vytápění, až po tradiční systémy, které využívají radiátory a jsou běžné v mnoha domácnostech.

Odborníci v oboru musí brát v úvahu mnoho faktorů, včetně tepelných ztrát budovy, velikosti vyhřívaného prostoru, rozměrů technické místnosti, typu topného systému, a dalších specifikací.

Nákup kondenzačního kotle od ověřeného prodejce s bohatými zkušenostmi v oblasti kotlů a solidním servisem zajistí bezpečný, účinný a spolehlivý provoz plynového kondenzačního kotle po celou dobu jeho životnosti.