CzechEnglishSlovak
Search
Close this search box.
CzechEnglishSlovak

Jak funguje kondenzační kotel ?

Zjistěte jaké jsou hlavní výhody kondenzačních kotlů, jejich typy a jak fungují.

Princip fungování kondenzačního kotle

Využití nízké teploty spalin

Klíčovým faktorem účinnosti kondenzačního kotle je využití nízké teploty spalin. Cílem je dosáhnout co nejnižší teploty spalin odcházejících do komína. Tímto způsobem je teplo obsažené ve spalinách efektivně využito pro vytápění.

Když spalujeme zemní plyn, vytvářejí se spaliny obsahující vodní páru. Kondenzační kotel tuto vodní páru kondenzuje zpět na vodu, uvolňující přitom skupenské teplo. Toto skupenské teplo je následně využito pro ohřev vratné vody a zpětně ohřeje vytápěcí vodu.

Při teplotě vratné vody přibližně do 55 °C kotel pracuje v kondenzačním režimu. Toto je kritický bod, kde začíná účinnost kondenzačního kotle vynikat. Následně se předehřátá topná voda ohřívá na požadovanou teplotu.

Důležité je, že kvůli režimu kondenzace musí být teplosměnná plocha v kondenzačních kotlích vyrobena z antikorozního materiálu, a stejně tak musí být komínová konstrukce odolná vůči korozi.

Teplota spalin se pohybuje v rozmezí 40–90 °C v závislosti na teplotě vratné vody a okamžitém využití kotle. Tento typ kotle je vhodný pro různé druhy topných systémů, včetně podlahového vytápění.

Typy kondenzačních kotlů

Kondenzační plynové kotle lze rozdělit podle několika kritérií, mezi které patří jejich způsobu instalace, použitému palivu, a systému ohřevu. Z nichž každý má své vlastní využití:

1. Podle Způsobu Instalace

 • Závěsné Kondenzační Kotle: Menší kotle ideální do menších domácností. 
 • Stacionární (Podlahové) Kondenzační Kotle: Větší a robustnější kotle, vhodné pro větší domácnosti s větší spotřebou teplé vody.
 • Modulové Kondenzační Kotle: Tento typ kotlu se využívá převážně v kotelnách, jeho hlavní výhodou je možnost modulovat ( zvyšovat a nebo snižovat ) výkon podle potřeby.

2. Podle Použitého Paliva

 • Plynové Kondenzační Kotle: Nejčastější typ, využívající zemní plyn nebo LPG.
 • Olejové Kondenzační Kotle: Používají topný olej, vhodné pro oblasti bez přístupu k zemnímu plynu.

3. Podle Systému Ohřevu Vody

 • Kotle s Průtokovým Ohřevem Vody: Poskytují teplou vodu na požádání, bez externího zásobníku.
 • Kotle s Integrovaným Zásobníkem na Vodu: Jedná se o kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody. Vhodné pro menší domácnosti, které nemají vysokou spotřebu teplé vody.
 • Kotle s Externím Ohřívačem: Ideální pro domácnosti, které mají větší spotřebu teplé vody. Externí ohřívač má totiž násobně větší objem než integrovaný.
 • Kotle s Možností Připojení Ohřívače: Ideální řešení pro budovy, které nepotřebují teplou vodu a zajímá je pouze vytápění prostorů.

Účinnost kondenzačního kotle

Účinnost kondenzačních kotlů je velmi vysoká, často dosahuje až 98 %. Ztráty jsou minimální, a to jak v podobě emisí, tak sálání kotle.

Jak vybrat správný kondenzační kotel

Při výběru kondenzačního kotle je třeba brát v úvahu několik faktorů, včetně výkonu kotle a jeho rozsahu. Klíčové je, aby kotel byl schopen plynule regulovat svůj výkon v co největším rozsahu. Moderní kotle umožňují rovnoměrné vytápění bez zbytečného cyklování.

Dalšími důležitými funkcemi jsou možnost ekvitermní regulace a řízení otáček oběhového čerpadla, které přispívají k efektivnímu vytápění a úspoře energie.

Jedná se o způsob řízení teploty nebo klimatických podmínek tak, aby se v různých částech budovy udržovala konstantní teplota. To znamená, že nemusíme trpět nerovnováhou teploty mezi jednotlivými místnostmi nebo oblastmi budovy.

Tato metoda regulace se zpravidla spoléhá na pokročilé termostaty a řídící systémy. Tyto systémy sledují teplotu v různých částech budovy a automaticky řídí topný, chladící nebo ventilační systém tak, aby udržely teplotu na požadované úrovni. Pokud je v jedné místnosti příliš teplé a v jiné příliš studené, systém reaguje tak, aby situaci vyrovnal.

 1. Vysoká účinnost: Kondenzační kotel je nejúčinnější typ kotlů. A to hlavně díky jeho funkci kondenzace.

 2. Nižší emise: Tyto kotle produkují mnohem méně emisí a škodlivých látek do ovzduší.

 3. Možnost kombinace s jinými zdroji tepla: Kondenzační kotle lze snadno kombinovat s jinými zdroji tepla, například solárními panely nebo tepelnými čerpadly, což ještě zvýší jejich efektivitu.

Kotel kondenzuje, když provozuje vytápění s teplotou vratné vody do zhruba 55 °C. Tato teplota je kritickým bodem, kde začíná režim kondenzace. Kotel pracuje v kondenzačním režimu při nižší teplotě vratné vody, což umožňuje efektivní využití skupenského tepla kondenzace vodní páry obsažené ve spalinách. Ve chvíli, kdy teplota vratné vody klesne pod tuto hodnotu, kotel začne kondenzovat, což je klíčovým faktorem jeho vysoké účinnosti.

Kondenzační kotel je aktuálně jednou z nejefektivnějších možností pro vytápění s ohledem na energetickou náročnost a ochranu životního prostředí.

Je třeba zdůraznit, že kondenzační kotle jsou vhodné pro různé druhy vytápěcích systémů, od těch nejmodernějších, jako je podlahové vytápění, stěnové vytápění a stropní vytápění, až po tradiční systémy, které využívají radiátory a jsou běžné v mnoha domácnostech.

Odborníci v oboru musí brát v úvahu mnoho faktorů, včetně tepelných ztrát budovy, velikosti vyhřívaného prostoru, rozměrů technické místnosti, typu topného systému, a dalších specifikací.

Nákup kondenzačního kotle od ověřeného prodejce s bohatými zkušenostmi v oblasti kotlů a solidním servisem zajistí bezpečný, účinný a spolehlivý provoz plynového kondenzačního kotle po celou dobu jeho životnosti.