CzechEnglishSlovak
CzechEnglishSlovak

Jak funguje tepelné čerpadlo

Jak tepelné čerpadlo funguje, na co si dát pozor při výběru tepelného čerpadla a jaké faktory ovlivňují jeho výkonnost

Obsah

Tepelné čerpadlo je zařízení, které přeměňuje energii z vnějšího prostředí na zdroj tepla v domácnosti. Zjistěte, v čem přesně spočívá princip jeho fungování a jaké výhody s sebou přináší tepelná čerpadla vzduch-voda.

Princip tepelného čerpadla

Princip tepelného čerpadla lze v podstatě přirovnat k principu fungování chladničky. Chladnička totiž odebírá teplo potravinám a tímto způsobem v podstatě částečně vytápí místnost, kde je umístěna. Můžete si všimnout, že pokud přiložíte ruku na ledničku z vnější strany, je teplá.

Tepelné čerpadlo přitom teplo získává z okolního prostředí. Jednat se může buď o okolní vzduch, zemi, nebo vodu. Toto teplo čerpadlo převádí na vyšší teplotní hladinu, která se následně využije pro ohřev vody a vytápění.

Princip tepelného čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla v naší nabídce fungují na principu vzduch-voda. Tato varianta tepelných čerpadel je přitom nejrozšířenější a vyžaduje nejmenší nároky na instalaci. Pojďme si ale konkrétně popsat celý princip jejich fungování.

Aby mohlo tepelné čerpadlo správně fungovat, je zapotřebí speciální chladicí médium. Toto chladivo přitom v uzavřeném okruhu prochází několika fázemi.

  1. Výparník: Nejprve se chladivo v kapalném skupenství přivádí do výparníku. Zde dojde k jeho ohřátí od okolního vzduchu. Chladivo se díky nízkému bodu varu začne záhy vypařovat.

  2. Kompresor: Tato vznikající pára se následně dostává do kompresoru, kde dochází k jejímu stlačení a tím pádem i zvýšení teploty.

  3. Výměník: Horký plyn následně putuje do kondenzátoru, kde dochází k předání tepelné energie do topné soustavy. Chladicí médium se tímto způsobem zpět ochladí a tím pádem se změní i jeho skupenství na kapalné.

  4. Expanzivní ventil: Chladivo se závěrem dostává k expanzivnímu ventilu, kde se sníží tlak a opět dojde ke snížení teploty. Teplota chladiva je v tuto chvíli nižší než teplota okolního vzduchu, díky čemuž může chladivo opět putovat do výparníku. Celý tento proces se přitom neustále opakuje.

Výkon tepelného čerpadla

Účinnost tepelného čerpadla je provázána s venkovní teplotou vzduchu. Čím je venku tepleji, tím vyššího výkonu tepelné čerpadlo dosahuje.

Při nižších venkovních teplotách se v tepelném čerpadle zapíná doplňkový zdroj tepla (elektrokotel). Díky tomu zůstává teplotní komfort stejný i při nižších venkovních teplotách.

A jak spočítat potřebný výkon tepelného čerpadla ? Na toto téma jsme se zaměřili v tomto článku.

Výhody tepelných čerpadel vzduch-voda

  • Čerpadlo se rychle a jednoduše instaluje, a to bez nároků na velikost pozemku.
  • V porovnání s tepelným čerpadlem země-voda nebo voda-voda se jedná o nižší vstupní investici.
  • Dosahuje nízkých provozních nákladů v porovnání s plynovým a elektrickým vytápěním.
  • V porovnání s kotli na dřevo nebo uhlí šetří váš čas.

Existují různé typy tepelných čerpadel. Mezi nejčastější patří tepelná čerpadla vzduch-voda, která odčerpávají teplo z vnějšího vzduchu a předávají jej do topného systému vody. Dalšími typy jsou například tepelná čerpadla vzduch-vzduch nebo země-voda.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Tepelné čerpadlo je velmi účinným způsobem vytápění, který pomáhá snižovat náklady na energii. Díky využití přírodního tepla z okolí je jeho provoz levnější a efektivnější než tradiční topné systémy. Dokáže totiž vytvořit násobně velký množství energie na vytápění než využije.

Účinnost tepelného čerpadla závisí na několika faktorech, jako je venkovní teplota, topný faktor, umístění tepelného čerpadla a tepelná ztráta vaší budovy. Kvalitní tepelné čerpadlo by nemělo mít příliš velký a ani příliš malý výkon, v obou případech budete využívat zbytečně moc energie. Proto se při výběru čerpadla doporučuje poradit s odborníkem.

Při výběru tepelného čerpadla je důležité zohlednit několik faktorů, například velikost a izolaci objektu, požadovanou teplotu ohřevu a venkovní teploty. Je také vhodné poradit se s odborníky, kteří vám pomohou vybrat správné tepelné čerpadlo pro vaše potřeby.

Mezi hlavní výhody tepelných čerpadel patří úspora energie a nákladů na topení, ekologičnost, snížení emisí CO2, možnost využití obnovitelných zdrojů energie a dlouhá životnost zařízení.

Ano, i přesto, že se tepelná čerpadla a ledničky zdají jako zcela odlišná zařízení, fungují na stejném principu. Oba přístroje využívají kompresor, kterým odčerpávají teplo a předávají jej na jiné místo. V případě tepelných čerpadel se teplo odčerpává z okolí a předává do topného systému, zatímco u ledniček se teplo odčerpává zvnějšku a předává se ven z onenášejícího prostoru.