CzechEnglishSlovak
Search
Close this search box.
CzechEnglishSlovak

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Jak funguje tepelné čerpadlo ? Na jaké druhy se dělí a co může omezit jeho výkon ?

Obsah

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo funguje na principu termodynamiky, kde se teplo z vnějšího vzduchu nasává a přenáší do vytápěcího systému domu. Celý proces začíná tím, že venkovní jednotka odebere teplo z vnějšího vzduchu, a chladivo v systému absorbuje toto teplo. Chladivo se poté stlačí v kompresoru, což zvyšují jeho teplotu. Poté se zahřáté chladivo vede do kondenzátoru uvnitř domu, kde předá teplo do vytápěcího systému. Nakonec chladivo prochází expanzním ventilem, kde se ochladí a proces se opakuje.

Druhy tepelných čerpadel

Tepelné Čerpadlo Vzduch-voda
Tepelné čerpadlo vzduch-voda je jedním z nejrozšířenějších typů tepelných čerpadel. Jak název napovídá, čerpá teplo z vnějšího vzduchu a převádí ho do vody, která je následně využívána v otopném systému nebo pro ohřev užitkové vody. Tento typ čerpadla je populární díky nižším pořizovacím nákladům a jednodušší instalaci ve srovnání s ostatními typy. Je obzvláště vhodné pro oblasti s mírnějším klimatem, které nečelí extrémně nízkým teplotám. Neboť v chladnějších podmínkách může dojít k poklesu jeho efektivity.

Tepelné Čerpadlo Země-voda
Tepelné čerpadlo země-voda využívá teplo uložené v zemi. Toto teplo je stabilní a nezávislé na sezónních změnách, což činí systémy země-voda velmi efektivními po celý rok. Tyto systémy vyžadují instalaci podzemních kolektorů, což je více nákladné a vyžaduje dostatečný prostor. Mají sice vyšší pořizovací náklady, ale díky vysoké efektivitě a nízkým provozním nákladům představují dobrou dlouhodobou investici.

Tepelné Čerpadlo vzduch-vzduch
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je efektivní systém, který čerpá teplo z okolního vzduchu. Tento typ čerpadla je vhodný převážně do větších objektů, které nepotřebují ohřev teplé vody za pomoci tepelného čerpadla. Tento druh tepelného čerpadla se nachází většinou v komerčních prostorách ( haly, kanceláře )

Specifické typy tepelných čerpadel

Tepelná Čerpadla Monoblok

Monobloková tepelná čerpadla jsou kompaktní systémy, ve kterých jsou všechny hlavní komponenty – kompresor, výměník tepla a řídící systémy – umístěny v jedné jednotce. Tento typ je instalován venku a je připojen přímo k vytápěcímu systému v domě.

Výhody: Jednoduchá instalace, menší prostorové nároky, snadnější údržba.
Nevýhody: Může být méně efektivní ve velmi chladném prostředí, jelikož všechny komponenty jsou vystaveny vnějším podmínkám.

Hybridní Tepelná Čerpadla

Hybridní tepelná čerpadla kombinují více vytápěcích systému najednou. Většinou se jedná o tepelné čerpadlo a plynový kotel. Tento typ je ideální pro oblasti s extrémními klimatickými podmínkami a pro domy, kde není možné se plně spolehnout pouze na tepelné čerpadlo.

Výhody: Vysoká efektivita, flexibilita v různých klimatických podmínkách, schopnost využívat nejefektivnější zdroj tepla v závislosti na vnější teplotě.
Nevýhody: Vyšší počáteční náklady, složitější systém vyžadující více prostoru.

Tepelná Čerpadla Split

Split tepelná čerpadla mají oddělené vnější a vnitřní jednotky. Vnější jednotka obsahuje kompresor a výměník tepla pro nasátí tepla z okolí, zatímco vnitřní jednotka je odpovědná za přenos tepla do vytápěcího systému domu.

Výhody: Vyšší efektivita ve srovnání s monoblokovými systémy
Nevýhody: Složitější instalace kvůli potřebě propojení vnější a vnitřní jednotky, vyšší náklady na instalaci.

Účinnost v různých klimatických podmínkách

Mírné a teplé podnebí: V těchto podmínkách jsou tepelná čerpadla obzvláště účinná, protože rozdíl mezi vnější a požadovanou vnitřní teplotou není příliš velký.

Chladné Podnebí: V chladných podmínkách může být účinnost tepelných čerpadel vzduch-voda a vzduch-vzduch snížená kvůli nižší teplotě vzduchu.

Extrémní Podmínky: V extrémně chladných podmínkách mohou být tepelná čerpadla méně účinná. Hybridní systémy, které kombinují tepelné čerpadlo s tradičním způsobem vytápění jako je například plynový kotel, mohou být v těchto podmínkách efektivnější.

Doba návratnosti investice do tepelného čerpadla závisí na mnoha faktorech, včetně typu čerpadla, místních cenách energie, a úrovně izolace domu. Obvykle se uvádí, že tepelná čerpadla se mohou vrátit během 5 až 15 let.

Monoblok tepelná čerpadla mají všechny hlavní komponenty v jedné jednotce, zatímco split systémy rozdělují komponenty do vnější a vnitřní jednotky. Split systémy obvykle nabízejí vyšší flexibilitu a efektivitu, zvláště v chladnějším klimatu.

Tepelná čerpadla mohou být efektivní i v chladném počasí, ale jejich účinnost může klesat, když teploty klesnou pod bod mrazu. V těchto podmínkách mohou být vhodnější systémy země-voda nebo hybridní čerpadla.

Životnost tepelného čerpadla se obvykle pohybuje mezi 15 a 25 lety, ale může se lišit v závislosti na typu čerpadla a kvalitě údržby.