CzechEnglishSlovak
Search
Close this search box.
CzechEnglishSlovak

Jak často spíná tepelné čerpadlo

Jak často tepelné čerpadlo spíná a má to nějaký vliv na životnost čerpadla ?

Obsah

Tepelné čerpadlo

Čím častěji tepelné čerpadlo spíná, tím více je namáhán jeho kompresor. A čím více je namáhán kompresor, tím více se zkracuje životnost tepelného čerpadla. Pojďme se na to podívat podrobněji.

Jak často tepelné čerpadlo spíná

Běžný počet startů kompresoru tepelného čerpadla se pohybuje zhruba v rozmezí 4 000 až 16 000 za rok. Samo o sobě však toto číslo nemá vypovídající hodnotu. Mnohem více vás bude zajímat, co přesně to znamená pro vás, respektive pro životnost tepelného čerpadla.

Vyšší výkon = Častější spínání

Čím vyšší výkon tepelné čerpadlo má, tím častěji dochází k jeho spínání. Při každém spínání se přitom namáhá kompresor. Rozhodující je proto správné nadimenzování výkonu tepelného čerpadla

Návrh celého systému a odbornou montáž je ideální svěřit odborníkovi, který se na tuto oblast specializuje. Právě ten totiž dokáže posoudit, v jaké otopné soustavě a v jaké budově se bude tepelné čerpadlo nacházet. Určitou roli v tomto ohledu hraje také délka topné sezóny v dané lokalitě a s tím související doba provozu kompresoru.

Jaké životnosti dosahují kompresory v tepelných čerpadlech

O životnosti kompresoru v tepelném čerpadlu se neváhejte informovat u daného výrobce. Setkat se můžete s modely, u kterých výrobci předpokládají životnost kompresoru dle zatížení až 100 tisíc motohodin.

Pokud je přitom tepelné čerpadlo navrženo a namontováno správně, je ročně provozováno orientačně po dobu 3 tisíc hodin. Životnost kompresoru tedy může při správném používání tepelného čerpadla dosahovat řádu několika let.