CzechEnglishSlovak
Search
Close this search box.
CzechEnglishSlovak

HDO tepelné čerpadlo

Table of Contents

Tepelné čerpadlo

Pod zkratkou HDO se skrývá hromadné dálkové ovládání. Zjistěte, jak přesně funguje a jak lze díky němu ušetřit náklady za elektřinu.

HDO neboli hromadné dálkové ovládání

Jako hromadné dálkové ovládání se označuje systém technických prostředků, který umožňuje na dálku regulovat odběr energie. Distributoři elektrické energie tímto způsobem dálkově spínají spotřebiče s větším odběrem. V praxi si to můžete představit jako přepínání mezi nízkým a vysokým tarifem elektřiny. 

Tyto dvoutarifní ceny elektřiny mohou využívat pouze domácnosti, které elektrickou energii využívají k topení, ohřevu vody nebo nabíjení elektromobilu. K tomuto účelu se používají velké spotřebiče, které tedy spínají v předem stanovené časy v nízkém tarifu. 

HDO tarif je tedy výhodný jak pro dodavatele, tak i odběratele. Dodavatel tímto způsobem může regulovat výkyvy v distribuční síti a domácnost může čerpat elektřinu za výhodnější cenu.

Jak funguje spínání HDO nejen u tepelného čerpadla

V domácnosti směřuje vysílaný kód do přijímače HDO, který je instalován na desce s elektroměrem nebo v rozvodné skříni. Tento přijímač HDO je propojen s elektroměrem a stykačem, který blokuje spínání spotřebičů s vysokým odběrem (například tepelného čerpadla). 

V momentě, kdy je elektroměr přepnutý na nízký tarif, se spotřebič opět sepne. Jakmile je přitom elektroměr přepnutý na nízký tarif, účtuje se tímto způsobem veškerá spotřebovaná energie. To znamená nejen energie za spuštěné tepelné čerpadlo, ale i za další spotřebiče v domácnosti.

Jak zjistit časy spínání HDO

Časy spínání hromadného dálkového ovládání jsou pro každou distribuční oblast stanoveny zvlášť. Dříve se nízkému tarifu také přezdívalo noční proud, v současné době to však již neplatí. Časy jednotlivých tarifů přitom najdete na oficiálních webových stránkách vašeho dodavatele elektřiny. 

Abyste zjistili přesný rozpis pro vaše odběrné místo, budete potřebovat znát kód HDO. Ten přitom najdete na vašem přijímači HDO a zpravidla se skládá z kombinace čísel a písmen A, B či P.