CzechEnglishSlovak
Search
Close this search box.
CzechEnglishSlovak

Co s vodou z kondenzačního kotle?

Při provozu plynového kondenzačního kotle se tvoří kondenzát. Jedná se o vodu s malým obsahem kyseliny dusičné a dusité.  Ta se vytváří během procesu spalování a vzniká ochlazováním spalin, které se tak zbavují vodní páry.

Vyprodukované množství kondenzátu

Je potřeba si uvědomit, že kotel vyprodukuje denně velké množství kondenzátu. Vše závisí na typu kotle, výkonu, požadované teploty a dalších faktorů. Můžeme ale říct, že kondenzační kotel vyprodukuje v průměru 1-3litry kondenzátu za hodinu. To znamená, že během dne vyprodukuje nejčastěji něco mezi 10 až 30 litry.

Proč vůbec řešit kondenzát?

Kondenzát je kyselý, jeho pH dosahuje hodnot mezi 2-3, a proto způsobuje korozi. Z toho důvodu je potřeba ho průběžně odvádět z plynového kotle a také z domácnosti. Často se také kondenzát před odvodem neutralizuje.

Nejčastěji přes :

Neutralizační jednotku:

  • Jedná se o zařízení instalované na odtokové trubce kondenzátu.
  • Vnitřek jednotky obsahuje neutralizační materiál, nejčastěji vápenné nebo drcené dolomitické horniny.
  • Kondenzát protéká přes tento materiál, který postupně zvyšuje pH kondenzátu.

( Je potřeba průběžně doplňovat neutralizací materiál )

Jak se zbavit kondenzátu

Existuje několik způsobů, jak s ním naložit:

  • Kanalizace: Nejjednodušší cesta jak se zbavit kondenzátu vede do kanalizace. Jenže pozor. Je potřeba dodržovat normy na pH a množství vypouštěné vody. Jinak hrozí poškození kanalizace a znečištění. Řešením je neutralizační jednotka, která zvýší pH kondenzátu a učiní ho kanalizačnímu potrubí neškodným.
  • Jímka: Nemáte kondenzační kotel napojený na odpad? Nezoufejte. Jíma vás jistí. Kondenzát do ní bez problémů odvedete, ale nezapomeňte pravidelně kondenzát vylévat.
  • Vypouštění na zahradu: Vypouštění kondenzátu přímo na zahradu je taky možné. Zde je ale určitě kondenzát neutralizovat a zohlednit typ půdy, sklon terénu a Musíme zohlednit typ půdy, sklon terénu a vzdálenost od vodních zdrojů. V opačném případě můžeme napáchat více škody než užitku.

Při nakládání s kondenzátem je důležité dodržovat stanovené normy.

Informace o nich najdete na stránkách ČSN a vodárenských společností. Pokud si nejste jisti, jak správně s kondenzátem nakládat, obraťte se na odborníka.