CzechEnglishSlovak
Search
Close this search box.
CzechEnglishSlovak

Co je to kondenzátor a jak funguje

Kondenzátor, neboli výměník tepla, je zásadní součástí moderních kondenzačních plynových kotlů. Jeho hlavní úlohou je zvyšovat účinnost kotle tím, že přeměňuje vodní páru ve spalinách na dodatečné teplo.

Jak funguje kondenzátor v plynových kotlech

Kondenzátor získává dodatečné teplo díky kondenzaci vodní páry obsažené ve spalinách. Tato pára je produktem spalování plynu a obsahuje značné množství latentního tepla. Když spaliny procházejí kondenzátorem, vodní pára se ochlazuje a kondenzuje ( mění z plynného stavu zpět na kapalný ), což uvolňuje teplo, jež je následně využito k dalšímu ohřevu topné vody.

plynový kondenzační kotel

Výhody kondenzačních kotlů

  1. Vyšší Účinnost: Kondenzační kotle mají vysokou účinnost, díky jejich schopnosti využívat teplo z kondenzace vodní páry ve spalinách.

  2. Dlouhodobá Životnost: Díky své robustní konstrukci a materiálům jsou kondenzační kotle odolnější a mají delší životnost.

  3. Rychlost návratnosti investice: Díky maximálnímu využití tepla za pomoci kondezace je návratnost investice velmi rychlá.

Druhy kondenzačních kotlů

  • Stacionární Kondenzační Kotle: Tyto kotle jsou robustní, mají vysoký výkon a velkoobjemový výměník, což je činí ideálními pro kotelny a velké budovy.

  • Modulové Kondenzační Kotle: Tato varianta kombinuje několik modulů do jednoho systému, což zvyšuje flexibilitu v instalaci a umožňuje vytvořit kotelnu s velkým výkonem na malém prostoru. Modulární design usnadňuje servis a rozšiřování systému.

  • Nástěnné Kondenzační Kotle: Jsou určeny pro instalaci na zeď, což je činí vhodnými pro domácnosti s omezeným prostorem