Vytápění moderního domova Vytápění moderního domova

Informace o ochraně osobních údajů

Vážení obchodní přátelé,

společnost Brilon a.s. pracuje s osobními údaji odpovědně, a v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů známé jako „GDPR“. V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat, že zasílání informací o novinkách, pozvánek na školení, resp. nabídky našich služeb obecně, chápeme jako zpracování Vašich osobních údajů, z důvodů oprávněného zájmu společnosti Brilon a.s., kterým je prodej, poskytování technického poradenství a služeb v oblasti tepelné techniky viz recitál č. 47 GDPR). Nad Vašimi osobními údaji neprovádíme žádné rozsáhlé operace automatizovaného zpracování za účelem získání Vašeho profilu, jako podkladu pro rozhodování, které by se Vás týkalo, resp. za účelem analýzy či odhadu Vašich osobních preferencí, postojů a chování (toto je oblast, kterou si klade za cíl GDPR regulovat). Proto Vás nebudeme obtěžovat žádostí o udělení souhlasu s tím, abychom mohli výše uvedeným způsobem pracovat s Vašimi kontaktními údaji, ale umožníme Vám se ze seznamu oslovovaných jednoduše odhlásit.

 

Nařízení GDPR vstupuje v platnost 25. května 2018. Od tohoto data budete mít možnost uplatnit svá práva:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu;
  • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  • právo na omezení zpracování údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování; 
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

prostřednictvím e-mailové adresy: poverenec@brilon.cz

 

Věříme, že budete mít nadále zájem naše služby využívat a těšíme se na další spolupráci.

 

zásady ochrany osobních údajů (PDF)

 

Ing. Dana Nečásková,
místopředseda představenstva Brilon a.s.

 

 

Prodejní podpora

Brilon Katerina.Kolarikova Ing. Kateřina Kolaříková
objednávky a fakturace


Tel.: +420 226 21 21 41
Mobil: +420 602 228 084
E-mail:

Prodejní podpora

Brilon Ivana.Christophova Ing. Ivana Christophová
vedoucí prodeje,
objednávky a fakturace


Tel.: +420 226 21 21 31
Mobil: +420 602 857 867
E-mail:

Prodejní podpora

Brilon.Lucie.Kulicova Lucie Kuličová
servis a náhradní díly


Tel.: +420 226 21 21 57
Mobil: +420 602 385 442
E-mail:

Prodejní podpora

Brilon.Lucie.Gazarkova Lucie Gazárková
asistentka
obchodní konzultantka

Tel.: +420 226 21 21 21
Mobil: +420 724 311 229
E-mail:

Technická podpora

Brilon Ondrej.Kopun Bc. Ondřej Kopún
odborný konzultant pro Čechy (východní Čechy)

Mobil: +420 725 763 616
E-mail:

Technická podpora

Brilon Premysl.Kotik Ing. Přemysl Kotík
odborný konzultant pro Prahu a střední Čechy

Mobil: +420 732 229 401
E-mail:

Technická podpora

Geminox Jan.Soukup Ing. Jan Soukup
odborný konzultant pro Čechy (jižní a západní Čechy)

Mobil: +420 724 211 162
E-mail:

Technická podpora

Brilon Zdenek.Novak Ing. Zdeněk Novák
odborný konzultant pro Moravu


Mobil: +420 602 225 268
E-mail:

Technická podpora

Brilon Vaclav.Frolik Ing. Václav Frolík
odborný konzultant pro Prahu a střední Čechy

Mobil: +420 602 328 175
E-mail:

Technická podpora

Brilon Miroslav Bohm Ing. Miroslav Böhm
odborný konzultant pro Čechy (severní Čechy)

Mobil: +420 601 381 351
E-mail:

Technická podpora

Brilon Lukas.Lagron Lukáš Lagron
servis a náhradní díly

Mobil: +420 724 062 347
E-mail:

Obchodní ředitel

Brilon.Dana.Necaskova Ing. Dana Nečásková
obchodní ředitelka


Mobil: +420 728 304 423
E-mail: